پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


.باکارهای بجه گانه که کردم همسرمورنجوندم وآخربه طلاق منجرشد.کار واین بدترکردم مجددازدواج کردم بعدازدواج دوم سریع پشیمون شدم ولی کاری نمیتونستم بکنم نه راه پس داشتم نه پیش -3ساله میگذره هنوزنتونستم همسرسابقموفراموش کنم حالا میفهمم که چقدردوستش دارم کاش زندگیمونگه میداشتم دلم بدجوربراش تنگ شده -0بعضی شبا خواب همسرمومیبینم که خدایه فرصت دیگه بهم داده ولی افسوس همه چی خراب شدومن خیلی اززندگی عقب افتادم 0ولعنت خدابه طلاق)0ایا راهی است بتونم فراموشش کنم آیا اگه نامه ای براش بنویسم که ازش خواهش کنم منوببخشه بد میشه؟ضمنا اون ازدواج کرد-حال روحیم خرابه وبیمارشدم

1 پاسخ 1

وقتی هر دو ازدواج کرده اید، پس تنها راه ممکن فراموش کردن اوست. احساس و ذهنت را معطوف زندگی با همسرت کن و سعی کن رابطه موفقی با او برقرار کنی

برگرفته از : http://www.doctorsalehi.ir/ (دکتر اعظم صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده