پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آقا جواب ما رو ندادین ب رای پسر سیاهی دور چشم که پوست سبزه هم داره چه کرمی خوبه برای پوشوندنش ؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!

1 پاسخ 1

سلام پی ار پی و لیزر مفیده

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده