پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.موهاى من لخت و جربه،میخوام بربشت و سنکین هم باشه.بوست صورتم کندمى و معمولیه،میخةام براق روشن وشاداب باشه.ممنونم کمکم کنید.

1 پاسخ 1

سلام می ژنتیکی قابل تغییر دایمی نیست ولی میشه مولتی ویتامین مصرف کنید.برای پوستتون هم کرمهای موضعی لازمه.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده