پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام ژنیکوماستی شدید چیست؟ من ژنیکوماستی دارم از کجا باید بفهمم شدید هست یا خیر...آیا شامل معافیت از سربازی میشه

1 پاسخ 1

با سلام و تاخیر از پوزش- در انواع شدید، سینه حالت افتادگی پیدا می کند. در مورد معافیت اطلاعی ندارم.

برگرفته از : http://www.drhakimian.com/ (دکتر سید محمد رضا حکیمیان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ژنیکوماستی شدید) (ژنیکوماستی شدید چیست؟) ()