پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره روسیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور روسیه 7095 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور روسیه باید ابتدا 007095 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در روسیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 007095123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 007095912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره روسیه) (کد روسیه) (پیش شماره موبایل روسیه) (پیش شماره مسکو) (شماره موبایل روسیه) (کد موبایل روسیه) (پيش شماره روسيه) (پیش شماره کشور روسیه) (شماره تلفن روسیه) (کد کشور روسیه) () (پیش شماره تلفن روسیه) (کد تلفن روسیه) (کد روسیه چند است) (کد موبایل کشور روسیه) (کد موبایلی روسیه) (نمونه شماره موبایل روسیه) (کد تلفن شهرهای روسیه) (شماره موبایل روسی) (شماره روسیه) (پیش کد روسیه) (کد روسیه مسکو) (شماره موبایل در روسیه) (پیش شماره شهر مسکو) (کد مسکو) (شماره موبایل روسیه) (کد تلفن مسکو) (کدروسیه) (پیش شماره روسیه ) (پیش شماره تلفن مسکو) (شماره تلفن های روسیه) (کد شهرهای روسیه) (پیش شماره شهرهای روسیه) (شماره موبایل مسکو) (شماره تلفن همراه روسیه) (پيش شماره موبايل روسيه) (پيش شماره مسكو) (شماره تلفن مسکو) (شماره موبايل در روسيه) (پیش شماره ی روسیه) (پیش شماره خط موبایل مسکو) (کد روسیه ) (کد پیش شماره روسیه) (پیش شماره موبایل کشور روسیه) (شماره موبایل های روسیه) (کد تلفن کشور روسیه) (شماره موبايل روسيه) (پیش شماره کشور ها روسیه) (��� �ی�� Ә�ی)