پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اریتره چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت اریتره (Eritrea) آسمارا (Asmara) می باشد.
اسمره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اریتره) (پايتخت اريتره) (مرکز اریتره) (پایتخت کشور اریتره) (پایتخت جمهوری اریتره) (مرکزاریتره) (کشور اریتره) () (نام پایتخت اریتره) (مرکز اریتره کجاست) (اریتره) (مرکز کشور اریتره) (کشوراریتره) (پایتخت اریتره ) (پايتخت كشور اريتره) (پایتخت اریتر) (پايتخت كشوراريتره) (پایتخت اریترهچیست) ( پایتخت اریتره) (پایتخت اریتره ) (ایتخت اریتره) (پايتخت قزاقستان)