پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام پسرم 5 سال دارد ودر سن 3/5سالگی تشنج روی تب داشته .دکتر برای او فنوباربیتال تجویز کرده دو شب پیش تب کرد وتب او خیلی شدید بود با زحمت توانستم تب او را کنترل کنم حدود یک ساعت او را زیر آب در حمام نگه داشتم وشیاف استامینوفن وبروفن به اودادم تا تبش پایین آمد واو را به کلینیک رساندم اصلا نمی توانستم او را قبل از پایین آوردن تب به کلینیک یا بیمارستان ببرم می خواستم بدانم آیا یک ساعت زیر اب دراین مواقع بد نیست ؟یا پایین آوردن تب وبعد ارجاع به کلینیک کار درستی است غیراز استفاده از شیاف وبروفن در این مواقع چکار باید کرد ؟

1 پاسخ 1

با سلام در صورتی که کودک روی فنوباربیتال باشد با تب انتظار تشنج نداریم.کاهش تب با اقدامات درمانی مناسب باید صورت گیرد.

برگرفته از : http://www.drfesharaki.ir/ (دکتر احمد فشارکی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فنوباربیتال)