پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خانمی 36 ساله هستم. دور چشمم چروکهای تقریبا ریزی به وجود آمده اند. دکتر به من فیس دوکس را معرفی کرده است ولی نتیجه ای نداشته است. جدیدا از کلیون استفاده میکنم پوستی خشک دارم آیا این کرم خوب است یا شما بهتر را پیشنهاد میکنید

1 پاسخ 1

سلام کرمها فقط پیشگیری میکنند چروکهای فعلی بهتر نمیشه

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده