پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام . بین شامپو پالمینکس اویدرم وشامپو ماینوکسیدا کدام ارجیحت داره استفاده کنم . من کمی ریزش موی ارثی دارم واز تونیک اویدرم هم استفاده می کنم .

1 پاسخ 1

سلام فرق چندانی نمیکنه چون شامپو باید شوینده مناسبی باشه در ریزش یا رویش تاثیری نداره.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شامپو پالمینکس اویدرم) (تونیک پالمینکس اویدرم)