پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام برای پوست چرب با منافذ باز پنکیک را توصیه میفرمائید یا ضد افتاب رنگی را ؟ چه مارکی ؟پاک کننده ارایشی چه مارکی را برای این نوع پوست توصیه میفرمائید ؟ باسپاس فزاوان

1 پاسخ 1

سلام بهتره ضد افتاب بدون رنگ فاقد چربی استفاده کنید

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()