پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من دختری 23 ساله هستم دوسال پیش روی گونه ام یه جای جوش کوچک ایجاد شده و فرو رفته،همسرم خیلی حساس شده و اصرار داره لیزر کنم به نظرتون لازمه؟ راه دیگه ای وجود داره؟

1 پاسخ 1

سلام لیزر و گاهی ساب لازمه

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده