پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من کیست تخمدان کوچیک ونامنظمی قاعدگی درحد٥هفته تاخیر داشتم.زیرنظرپزشک زنان ٦دوره قرص سیپروترون کامپاندمصرف کردم ک جوشهای صورتم خیلی کم شدودیگ نمیزد.قرص پروژسترون مدت١هفته روزی ٣تابهم داد ک بعد ازون لپام پرازجوش شددردمیکردوایجادفرورفتگی کم وقرمزی شدیدکرد.الان بعداز٤ماه دو دوره سیپروترون خوردم.١-تاکی بایدسیپروترون هاروادامه بدم؟٢-بعدازقطع این قرصهادوباره جوش میزنم؟٣-سرطان زاست؟٤-برای ازبین بردن جای فرورفتگی هاچ زمانی برای لیزراقدام کنم بهتره؟٥-چنددرصداحتمال بهبودی کامل هست؟٦-توی این١سال هم ریزش موهام شدیدشده چیکارکنم؟٧-برای موهای ریزکف سرم چی بخورم ک هم ریشه هاش محکم شه هم زودبلندشه؟موهام چربه

1 پاسخ 1

١-تاكي بايدسيپروترون هاروادامه بدم؟ معمولایک دوره ۶-۱۲ ماهه ٢-بعدازقطع اين قرصهادوباره جوش ميزنم؟ معمولا نه ٣-سرطان زاست؟ خیر ٤-براي ازبين بردن جاي فرورفتگي هاچ زماني براي ليزراقدام كنم بهتره؟ وقتیکه مدتی جوش فعال نداشتید ٥-چنددرصداحتمال بهبودي كامل هست؟ بستگی به دستگاه پزشکتان و تنظیم پارامترها دارد ٦-توي اين١سال هم ريزش موهام شديدشده چيكاركنم؟ درمان با ماینوکسیدیل زیر نظر پزشک ٧-براي موهاي ريزكف سرم چي بخورم ك هم ريشه هاش محكم شه هم زودبلندشه؟ همان ماینوکسیدیل کافیست شاید آهن یا ویتامین هم کم داشته باشید

برگرفته از : http://www.drvaez.ir/ (دکتر علیرضا واعظ شوشتری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده