پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دختری28ساله هستم طرف راست صورتم را یک خال ژوشانده که دکترها می گویند خال اوتا است آیا درمان دارد یا خیر با تشکر.

1 پاسخ 1

درمان قطعی ندارد با لیزر امتحان کنید اگر جواب مثبت بود ادامه دهید.

برگرفته از : http://www.drgitafaghihi.ir/ (دکتر گیتا فقیهی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خال اوتا)