پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من دختری هستم که درچانه وزیرش درحدود10تایی موی زبر وسیاه زایدهست که آزارم میدهدآیاباموچین بکنم، زیادترمی شود؟

1 پاسخ 1

خیر زیادتر نمی شود - لیزر درمان قطعی است.

برگرفته از : http://www.doctornazari.ir/ (دکتر شهریار نظری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده