پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام. دختری 30 ساله هستم. در گفتن "س" و "ز" مشکل دارم. زبانم بین دندان ها قرار گرفته و تافظ دچار مشکل می شود. با تمرین برای مدت کوتاهی قادر به کنترل این حالت شدم اما در همان زمان هم برخی کلمات را ناخودآگاه بصورت همیشگی بیان می کردم. لطفا جهت اصلاح این مشکل راهنمایی بفرمایید.

1 پاسخ 1

سلام،بهرحال اصلاح و تغییر عادت گفتاری بعد از سالها تلفظ نادرست کار آسانی نیست و نیاز به تمرین و ممارست دارد.برای گفتن س بسادگی لبخند بزنید،درهمین حالت زبان را پشت دندانهای پایین گذاشته و آرام صدای س را تولید کنید.

برگرفته از : http://www.goftardarmani.ir/ (لیلا رستم شیرازی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()