پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با عرض سلام وادب برای کاشت ابرو از موهای کدام قسمت از نواحی بدن استفاده می شود؟آایا می توان ابرو را در ناحیه دلخواه کاشت ویا حتما باید در ناحیه ابروی خودمان کاشت صورت گیرد؟

1 پاسخ 1

با سلام برای کاشت ابرو از موهای ناحیه پشت سر استفاده میشود و ابرو را با طرح دلخواه خودتان می توان کاشت و حتی می توان روی تاتو نیز کاشت ابرو را انجام داد

برگرفته از : http://www.drrajaeiharandi.ir/ (دکتر روح الله رجائی هرندی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده