پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام پسرم(28 ساله)به علت بیماری افسردگی ووسواس فکری (چند ماه تحت نظر روانپزشک است)مرتبا انجام خدمت سر بازی و تکمیل پایان نامه کار شناسی ارشد را به تعویق می اندازد واخیرا با مشغول شدن در یک شرکت خصوصی و فعلابدون دریافت حقوق نشاط خوبی به دست آورده چه راهنمایی می فر مایید؟

1 پاسخ 1

متوجه نشدم راهنمایی در چه مورد؟ ظاهرا افسردگی ایشان تحت کنترل است و شروع به کارش نشانه بهبود اوست. درمان را ادامه دهید و به نتیجه آن خوشبین باشید.

برگرفته از : http://www.doctorsalehi.ir/ (دکتر اعظم صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده