پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


درمان دائمی برای قارچ کشاله ران و ناحیه تناسلی وجود دارد؟

1 پاسخ 1

باسلام اگرواقعاتشخیص بیماری شما قارچ باشد بله درمان دائمی دارد.

برگرفته از : http://www.drandalib.ir/ (دکتر فاطمه عندلیب)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()