پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شرمنده مزاحم میشم،برا اخرین سوال،میتونم از حنا برا ضخیم شدن پوست محل و ترمیم استفاده کنم؟

1 پاسخ 1

بله حتما از حنای بیرنگ میشه استفاده کرد پماد دکسپانتنول هم بزنید

برگرفته از : http://www.draryan.ir/ (دکتر پرویز آریان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حنا)