پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.آمپول ویتامین دی که دوز بالا ویتامین دی دارند.برای افرادی که سابقه کهر و درماتیت سبوره دارند.ایا ممکن است وضعیت آلرژی شان را تشدید کند؟

1 پاسخ 1

ربط چندانی به دوز دارو نداره ، مگر اینکه سابقه حساسیت به ویتامین د وجود داشته باشه. البته درماتیت سبورهیک ربطی به حساسیت نداره.

برگرفته از : http://www.drhassanzadeh.net/ (دکتر جمال الدین حسن زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درماتیت سبوره) ()