پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام، بعد از تزریق چربی در صورت، مقداری از چربی جذب شده و از بین می رود اما مقداری که پیوند خورده و باقی می ماند برای همیشه ماندگاری دارد و دائمی خواهد بود یا بعد از چند سال اثر تزریق چربی به طور کلی از بین می رود؟ سوال دوم: این که چربی از چه عضوی گرفته شود تاثیر روی درصد پیوند خوردن یا جذب چربی دارد یا تاثیر بر دائمی شدن یا نشدن چربی دارد؟

1 پاسخ 1

باعرض سلام در واقع تزریق چربی نوعی پیوند است که قسمتی از یک بافت )چربی) از یک ناحیه بدن به ناحیه دیگری منتقل می شود تا به ان ناحیه پیوند شود اگر حجم چربی منتقل شده به سطحی که چربی به ان منتقل می گردد متناسب باشد تا حدود 40%ان باقی می ماند که به صورت یک بافت زنده خواهد بود و مثل چربی های طبیعی ان ناحیه خواهد شد البته باز هم تاکید می کنم 40%به شرطی باقی می ماند که حجم چربی منتقل شده نسبت به سطح ناحیه جدید متناسب باشد به صورتی که چربی تزریق شده به شکل یک لایه بسیار نازک در اید عوامل دیگری هم در ماندگاری چربی پیوندی موثرند که مهمترین انها ۱- تکنیک ودقت جراح در مراقبت از سلولهای چربی در حین انتقال ۲- محل اهدا کننده چربی- بعضی محققان معتقدند چربی پشت رانها نسبت به چربی شکم ماندگاری بهتریدارند ۳- سن ۴- محل پیوند و.... البته عوامل دوم و سوم و چهارم نسبت به مورد اول و دوم از اهمیت بسیار کمتری برخوردارند.

برگرفته از : http://www.doctorhajian.ir/ (دکتر محمدرضا حاجیان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده