پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جیرگوابر چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان جیرگوابر 142734 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جیرگوابر باید ابتدا 0142734 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جیرگوابر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0142734123456 را وارد نمایید. شهرستان جیرگوابر از توابع استان گیلان می باشد.
جیرگوابر نام روستایی است در جنوب املش است و شهرستان نمی باشد. برای تماس از خارج از روستا باید پیش شماره 0142734 را بگیرید و بعد شماره مورد نظر را. اما برای تماس داخل روستا 734 قبل از شماره اصلی باید شماره گیری شود.یعنی 734 و بعد 4 رقم بعدی.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جیرگوابر)