پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام دکتر حالتون خوبه. من دختری ۲۸ ساله هستم. پوست دور چشمم تیره. حساس هست. و احساس میکنم نسبت به همسن های خودم. پوست دور چشمم مردس. چه کرم دور چشمی به من پبشنهاد میکنید که زود جواب بگیرم و دور چشمم جوان و شاداب بشه؟ ممنونم. و اینکه ایا کرم اون خوبه؟

1 پاسخ 1

سلام لیزر و پی ار پی موثره.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده