پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام افت شنوای 50 درصدی (حسی عصبی )یک گوش در اثر صداهای میدان تیر میتواند رخ دهد وباعث آسیب این چنینی به شنوای شود یا در کل صداهای در حد شلیک گلوله یا صدای میدان تیر میتواند آسیب جدی به شنوای زند

1 پاسخ 1

با سلام عموما صداهای میدان تیرافت در فرکانس های زیر مخصوصا4کیلوهرتز میدهد مگراینکه همراه با پارگی پرده گوش باشد که دراثر گذشت زمان وعدم درمان آن فرکانس های بم نیز درگیرخواهدشدکه حتی افت شنوایی آمیخته وحسی عصبی درحد متوسط تاشدید دربردارد.

برگرفته از : http://www.farashenava.ir/ (حسن فرهادی امنیه)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده