پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره تونس چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور تونس 216 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور تونس باید ابتدا 00216 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تونس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00216123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00216912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره تونس) (پیش شماره نروژ)