پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.دختری 30 ساله و مجرد هستم پاهام پرانتزی شدن(متوسط) کندرومالاسی زانو هم دارم..میخواستم بدونم چیکار کنم تا از پرانتزی شدن بیشتر جلوگیری کنم؟

1 پاسخ 1

باید مقدار پرانتزی شدن مشخص گردد . در صورتی که شدید باشد باید جراحی شود و در صورت خفیف بودن ، باید تحت نظر باشید .

برگرفته از : http://www.drme-taherian.ir/ (دکتر محمد ابراهیم طاهریان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده