پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره ترکیه چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره کشور ترکیه 90 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ترکیه باید ابتدا 0090 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترکیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0090123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0090912123456 را شماره گیری نمایید.
0090 یا 90 یا ۰۲۰۹۰ که این آخری هزینه تماس رو ۵۰% کم میکنه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد ترکیه) (پیش شماره ترکیه) (کد کشور ترکیه) (کدترکیه) (کد تلفن ترکیه) (پیش شماره موبایل ترکیه) (کد ترکیه چند است) (شماره موبایل ترکیه) (کد موبایل ترکیه) (كد تركيه) (پیش شماره کشور ترکیه) (شماره ترکیه) (کد ترکیه ) (کد تلفن کشور ترکیه) (پیش کد ترکیه) (کدکشورترکیه) (شماره تلفن ترکیه) (پيش شماره تركيه) (موبایل ترکیه) (كد كشور تركيه) (کد ترکيه) (پيش شماره موبايل تركيه) (پیش شماره تلفن ترکیه) (طرز شماره گیری موبایل درانتالیا) (پیش شماره های موبایل ترکیه) (پیش شماره 0090) (کد کشور ترکیه ) () (شماره موبایل ترکیه چند رقمی است) (کد ترکیه استانبول) (کد شماره موبایل ترکیه) (کد موبایل کشور ترکیه) (پیش شماره ترکیه ) (پیش شماره موبایل در ترکیه) (کد استانبول) (شماره موبایل های ترکیه) (شماره کد ترکیه) (پیش شماره ی ترکیه) (پیش شماره شهرهای ترکیه) (كد موبايل تركيه) (کد کشورترکیه) (شماره تلفن های ترکیه) (کد شماره ترکیه) (کدکشور ترکیه) (پیش کد کشور ترکیه) (شماره موبایل در ترکیه) (تماس با ترکیه) (کد شهرهای ترکیه) (کد تلفن همراه ترکیه) (پیش شماره موبایل کشور ترکیه) (پیش شماره های ترکیه) (شماره تلفن تركيه) (کد پیش شماره ترکیه) (چگونگی تماس با ترکیه) (کد کشور ترکيه) (کد ترکیه) (شماره تلفن کشور ترکیه) (کدتلفن ترکیه) (كدتركيه) (پیش شماره ی کشور ترکیه) (شماره موبایل کشور ترکیه) (پيش شماره كشور تركيه) (شماره موبایل در استانبول چند رقمی است؟) (شماره مبایل در استانبول چند رقمی است؟) (کد وپیش شماره ترکیه) (تلفن ترکیه) (کد تلفن شهرهای ترکیه) (كد تلفن تركيه) (پیش شماره ترکسل) (کد تلفن ترکیه ) (کد تماس با ترکیه) (نمونه شماره موبایل ترکیه) (شماره های ترکیه) (پیش شماره استانبول) (کد تماس ترکیه) (پيش شماره ترکيه) (کد ترکیه چنده) (كد تلفن كشور تركيه) (کد موبایل در ترکیه) (شماره تلفن همراه ترکیه) (پیش شماره تلفن شهرهای ترکیه) (کد+ترکیه) (پیش شماره ترکیه استانبول) (کدترکیه) (کد کشور ترکیه) (شماره تركيه) (پیش شماره ترک سل) ( چگونگی شماره گیری ترکیه) (تماس با ترکیه از ایران) (پیش شماره کد ترکیه) (پیش شماره تماس با ترکیه) (0090 کد کدام کشور است) (پیش شماره تلفن همراه ترکیه) (کد تلفنی ترکیه) (کد تلفن استانبول) (تماس با موبایل ترکیه) (پیش کد موبایل ترکیه) (یک شماره موبایل در ترکیه) (شماره کد کشور ترکیه) (کد تماس کشور ترکیه)