پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام.دختری27ساله باقد162وزن 60هستم.البته باوجود وزنم همچنان لاغرونامتناسب به نظرمیرسم که علت بزرگی سر من نسبت به جثه مخصوصاسرشانه هایم است که کاملا مشهوداست.تا مدتهابرای رفع این نقص سینه بند ژله ای را زیرلباس بر روی سرشانه ام میگذاشتم!که باعث پهنترجلوه دادن شانه وبازویم میشد و بزرگی سرم طبیعیترجلوه میکرد.حال سوالم این است:آیامیشودپروتزها مثل پروتزهای قطره اشکی سینه یاپروتزهای کوچکتر ساق و غیره راباروش مشابه درعضلات فوقانی بازو تعبیه کردتاباافزایش حجم فوقانی بازو و محیط کمی از گردی شانه درپهنتر جلوه دادن بازو وسرشانه کمک کننده باشد؟ ورزش جواب نداده.استخوان شانه وعضلات بازویم بسیارلاغرند.ممنون

1 پاسخ 1

سلام. پروتز در ناحیه بازو قابل استفاده نمی باشد و راهی به جز افزایش وزن وجود ندارد.

برگرفته از : http://www.drbigdeli.ir/ (دکتر محمدرضا بیگدلی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده