پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام خانمى هستم 28ساله 3ماهه که ازدواج کردم که این ماهى پریود شدم روز پنجم پریودیم نزدیکى داشتم که جلوگیرى نداشتم اما فردا همان روز قرص اورژانسى خوردم امکان حاملگى وجود داره؟ روز 12 سیکلم خون قهوه اى دیدم این لکه بینى براى چیه؟؟شب قبلم زمین خوردم شدید

1 پاسخ 1

مقاربت حین پریود شانس عفونت رحم را زیاد می کند -خیر اما خوردن قرصها ممکن است نظم سیکل را بهم بزند

برگرفته از : http://www.drs-azari.ir/ (دکتر صدیقه آذری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده