پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره ترکمنستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور ترکمنستان 7363 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ترکمنستان باید ابتدا 007363 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترکمنستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 007363123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 007363912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ترکمنستان) (پیش شماره مخابرات شهرهای ترکمنستان) () (کد ترکمنستان) (کد کشور ترکمنستان) (کد تلفن ترکمنستان) (شماره موبایل ترکمنستان) (پيش شماره تركمنستان) (پیش ترکمنستان ) (موبایل ترکمنستان) (پیش شماره ترکمنستان چند است) (نحوه شماره گیری موبایل ترکمنستان)