پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/انزلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/انزلی 181 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/انزلی باید ابتدا 0181 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/انزلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0181123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/انزلی از توابع استان گیلان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بندر انزلی) (پیش شماره انزلی) (کد بندر انزلی) (کد انزلی) (پیش شماره بندرانزلی) (کد شهر انزلی) (پیش شماره تلفن بندر انزلی) () (کد تلفن بندر انزلی) (پیش شماره 181) (پيش شماره بندر انزلي) (پيش شماره انزلي) (کد شهر بندر انزلی) (کد شهرستان انزلی) (کد شهرستان بندر انزلی) (کد تلفن بندرانزلی) (پیش شماره شهر انزلی) (کد بندرانزلی) (کدتلفن بندرانزلی) (�ی�) (پیش کد انزلی) (پیش شماره شهرستان انزلی) (کد پیش شماره بندر انزلی) (فاصله رشت تا بندر انزلی)