پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان یکن آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان یکن آباد 8114339 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یکن آباد باید ابتدا 08114339 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در یکن آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08114339123456 را وارد نمایید. شهرستان یکن آباد از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()