پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره پنال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور پنال 95 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور پنال باید ابتدا 0095 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پنال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0095123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0095912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پنال) (کشور پنال) ()