پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان همدان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان همدان 811 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان همدان باید ابتدا 0811 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در همدان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0811123456 را وارد نمایید. شهرستان همدان از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره 811) (پیش شماره همدان) ()