پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هریان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هریان 812643 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هریان باید ابتدا 0812643 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هریان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812643123456 را وارد نمایید. شهرستان هریان از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده