پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوار 8126383 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوار باید ابتدا 08126383 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08126383123456 را وارد نمایید. شهرستان نوار از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده