پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میشن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میشن 8522368 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میشن باید ابتدا 08522368 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میشن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08522368123456 را وارد نمایید. شهرستان میشن از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده