پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره پاکستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور پاکستان 92 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور پاکستان باید ابتدا 0092 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاکستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0092123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0092912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره پاکستان) (شماره موبایل پاکستان) (پیش شماره موبایل پاکستان) (شماره تلفن پاکستان) (کد پاکستان) (کد موبایل پاکستان) (کد تلفن پاکستان) (شماره پاکستان) (موبایل پاکستان) () (پیش شماره شهرهای پاکستان) (شماره تماس پاکستان) (شماره تلفن های پاکستان) (شماره موبایل های پاکستان) (شماره موبایل پاکستانی) (شماره موبایل در پاکستان) (پیش شماره 0092)