پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان منگاوی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان منگاوی 852287 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان منگاوی باید ابتدا 0852287 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در منگاوی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852287123456 را وارد نمایید. شهرستان منگاوی از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده