پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مالیچه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مالیچه 852454 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مالیچه باید ابتدا 0852454 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مالیچه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852454123456 را وارد نمایید. شهرستان مالیچه از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده