پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مالک اشتر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مالک اشتر 812487 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مالک اشتر باید ابتدا 0812487 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مالک اشتر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812487123456 را وارد نمایید. شهرستان مالک اشتر از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان اشتر)