پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره پاراگوئه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور پاراگوئه 595 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور پاراگوئه باید ابتدا 00595 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاراگوئه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00595123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00595912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده