پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گنج تپه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گنج تپه 812425 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گنج تپه باید ابتدا 0812425 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گنج تپه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812425123456 را وارد نمایید. شهرستان گنج تپه از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()