پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گنبدان بهار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گنبدان بهار 812462 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گنبدان بهار باید ابتدا 0812462 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گنبدان بهار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812462123456 را وارد نمایید. شهرستان گنبدان بهار از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده