پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گمین قلعه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گمین قلعه 8125874 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گمین قلعه باید ابتدا 08125874 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گمین قلعه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08125874123456 را وارد نمایید. شهرستان گمین قلعه از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده