پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرجایی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرجایی 8522325 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرجایی باید ابتدا 08522325 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرجایی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08522325123456 را وارد نمایید. شهرستان گرجایی از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گرجایی)