پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گراچغا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گراچغا 8114319 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گراچغا باید ابتدا 08114319 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گراچغا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08114319123456 را وارد نمایید. شهرستان گراچغا از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده