پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گذرکجین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گذرکجین 812337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گذرکجین باید ابتدا 0812337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گذرکجین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812337123456 را وارد نمایید. شهرستان گذرکجین از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گذرکجین)