پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهریزسلیم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهریزسلیم 8523652 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهریزسلیم باید ابتدا 08523652 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهریزسلیم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08523652123456 را وارد نمایید. شهرستان کهریزسلیم از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده