پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهریزبغازی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهریزبغازی 812696 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهریزبغازی باید ابتدا 0812696 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهریزبغازی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812696123456 را وارد نمایید. شهرستان کهریزبغازی از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کهریزبغازی)